Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje są jedną z ważniejszych zachęt do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa bowiem dotacja unijna w znacznej części pokrywa koszty inwestycji. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczyła z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczną część tych środków przeznaczono na badania i rozwój.

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Z rokiem 2020 skończyła się obecna perspektywa dotacyjna. Rysują się zręby nowych, znaczących puli pieniędzy dla krajowego biznesu – oprócz negocjacji budżetu na lata 2021 -2027, mamy uchwalony potężny zastrzyk finansowy obliczony na pobudzanie europejskiej gospodarki po kryzysie Covid -19.

Krajowy Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.