Gratulujemy naszym klientom – Program Re_Open UK

Gratulujemy naszym klientom – Program Re_Open UK.
W ramach dotacji RE Open UK przedsiębiorcy mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości do 100%. Wsparcie można było otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach międzynarodowych i wiele innych.

Wsparcie dla firm na cyfryzację

Wsparcie dla firm na cyfryzację. – Pod koniec IV kwartału 2023 r. ARP S.A. uruchomi nowy program grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP. Będzie to bezzwrotne wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis, dotyczące wdrażania rozwiązań zmierzających do cyfryzacji.

Region Koszaliński – fundusze

dotacje z rejonu koszalińskiego

Wiele się słyszy i czyta na temat funduszy unijnych, które można otrzymać na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Może to być budowa dróg, budowa żłobków, przedszkoli, organizacja różnego rodzaju szkoleń i inicjatyw. Są to często przedsięwzięcia realizowane przez administrację rządową lub samorządową oraz przez sektor NGO.
Znaczna część funduszy unijnych, które otrzymała Polska w ramach wspólnego budżetu UE, zostanie przeznaczona dla polskich firm oraz realizowane przez nie projekty inwestycyjnej.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje są jedną z ważniejszych zachęt do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa bowiem dotacja unijna w znacznej części pokrywa koszty inwestycji. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczyła z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczną część tych środków przeznaczono na badania i rozwój.

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Z rokiem 2020 skończyła się obecna perspektywa dotacyjna. Rysują się zręby nowych, znaczących puli pieniędzy dla krajowego biznesu – oprócz negocjacji budżetu na lata 2021 -2027, mamy uchwalony potężny zastrzyk finansowy obliczony na pobudzanie europejskiej gospodarki po kryzysie Covid -19.

Krajowy Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.