Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

krajowy plan odbudowy

Prior Consulting

Krajowy Fundusz Odbudowy
 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.

KPO należy postrzegać jako jedno z wielu dostępnych narzędzi w procesie modernizacji gospodarki. W sposób naturalny wielkoskalowe inwestycje przełożą się bowiem na wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorców, poddostawców, etc.

Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację.

Źródła finansowania

Powstanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym:

  • 23,9 mld euro w formie dotacji,
  • 34,2 mld euro w pożyczkach.


Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

Kto może skorzystać z KPO

Środki Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności chcemy przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. W praktyce oznacza to wsparcie dla obszarów:

  • Transformacja cyfrowa
  • Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Energia i zmniejszenie energochłonności
  • Transformacja cyfrowa
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Zielona i inteligentna mobilność