Wspieramy rozwój firm
Myśl i działaj 
perspektywicznie 
Pozyskaj 
dofinansowanie 
na rozwój firmy 
Inspiracje 
w innowacje
Rozwój 
działalności 
eksportowej 
kluczem 
do sukcesu 
Profesjonalizm 
i zaangażowanie

Dotacje

Dotacje

 • POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
 • ROZLICZENIE PROJEKTU
 • AUDYT PROJEKTU
Zobacz

Analizy

analizy finansowe

 • BIZNES PLANU
 • DOTACJi
 • INWESTYCJi
 • INNE
Zobacz

Biznes plany

biznes plany

 • KREDYTY INWESTYCYJNE
 • INWESTOR ZEWNĘTRZNY
 • DOTACJA UNIJNA
 • DOTACJA Z URZĘDU PRACY
Zobacz

strategie

STRATEGIE BIZNESOWE

 • ROZWÓJ EKSPORTU
 • MAPY DROGOWE DLA FIRM - PRZEMYSŁ 4.0
 • MODELE BIZNESOWE
Zobacz

Wspieramy rozwój firm
Myśl i działaj 
perspektywicznie 
Pozyskaj 
dofinansowanie 
na rozwój firmy 
Inspiracje 
w innowacje
Rozwój 
działalności 
eksportowej 
kluczem 
do sukcesu 
Profesjonalizm 
i zaangażowanie

Dotacje

Dotacje

 • POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
 • ROZLICZENIE PROJEKTU
 • AUDYT PROJEKTU
Zobacz

Analizy

analizy finansowe

 • BIZNES PLANU
 • DOTACJi
 • INWESTYCJi
 • INNE
Zobacz

Biznes plany

biznes plany

 • KREDYTY INWESTYCYJNE
 • INWESTOR ZEWNĘTRZNY
 • DOTACJA UNIJNA
 • DOTACJA Z URZĘDU PRACY
Zobacz

strategie

STRATEGIE BIZNESOWE

 • ROZWÓJ EKSPORTU
 • MAPY DROGOWE DLA FIRM - PRZEMYSŁ 4.0
 • MODELE BIZNESOWE
Zobacz

Dotacje i Pozyskiwanie Dotacji w Polsce - Prior Consulting Sp. z o.o. w Koszalinie - Specjalizacja w Inwestycjach Firmowych.

W funduszach unijnych kryją się ogromne możliwości dla polskich przedsiębiorstw. Dotacje te mogą finansować przedsięwzięcia takie jak budowa dróg, żłobków czy przedszkoli, ale też szkolenia i inne inicjatywy. Chociaż wiele z tych funduszy jest przeznaczonych dla administracji publicznej i organizacji NGO, istnieje znaczący segment środków dostępnych dla firm.

Znaczna część funduszy unijnych, które otrzymała Polska w ramach wspólnego budżetu UE, została przeznaczona dla polskich firm. Polskie przedsiębiorstwa mają zatem szansę na korzystanie z tych funduszy, przyczyniając się do realizacji ważnych projektów inwestycyjnych w kraju i w naszym rejonie.

Specjalistami w zakresie pozyskiwania tych dotacji jest Prior Consulting Sp. z o.o. z Koszalina, który wspiera firmy w skutecznym uzyskiwaniu funduszy unijnych dla ich przedsięwzięć inwestycyjnych.