Analizy finansowe
Opracowujemy 
analizy finansowe pozwalające 
ocenić stan finansów firmy
Wystawiamy 
precyzyjną diagnozę sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa
Nasze opracowania 
spełniają wymagania 
wszelkich instytucji

Analizy finansowe

Oferta

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to narzędzie pozwalające ocenić kondycję finansową podmiotu gospodarczego oraz jego szansę na dalszy rozwój w przyszłości. Jest ona wymaganą częścią większości biznes planów oraz studiów wykonalności inwestycji. Ponadto, w dzisiejszych czasach analizy finansowe są skutecznym narzędziem, wspierającym w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

Analizy finansowe

Nasza oferta:

W ramach oferty analiz finansowych przygotowujemy:

  • analizy finansowe przedsiębiorstw,
  • analizy finansowe firm z porównaniem do wyników wybranych przedsiębiorstw konkurencyjnych

 

Przygotowujemy analizy finansowe między innymi na potrzeby:

  • biznes planów,
  • dotacji,
  • inwestycji,
  • własne Klientów

Oferujemy możliwość przygotowania profesjonalnej analizy finansowej firm, zarówno będącej niezbędną częścią biznes planów, jak i studiów wykonalności inwestycji, a także w formie odrębnej analizy na potrzeby własne naszego Klienta. Każdorazowo zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta lub przyjmujemy formę standardową, w przypadku braku zdefiniowanych przez Zleceniodawcę preferencji.

Analizy finansowe przygotowywane przez naszą firmę stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane. Ofertę dotyczącą analiz finansowych kierujemy zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tym temacie.