Strategie
Mają na celu 
adaptację firmy 
oraz jej działań 
do zmieniających 
się warunków rynkowych
Dostarczymy 
odpowiedzi na kluczowe pytania
- W jakim kierunku rozwijać firmę? 

oferta

Strategie

W obliczu dzisiejszych wyzwań firmy potrzebują kompleksowej transformacji wspartej rozwiązaniami technologicznymi.

Wymaga to zarówno opracowania strategii, jak i kompleksowego wdrożenia. Dokładnie tak doradzamy naszym klientom. Opracowujemy nowe usługi oraz inteligentne modele biznesowe. Łączymy wiedzę z zakresu strategii, technologii i doradztwa w zakresie zarządzania, pomagając organizacjom odnieść sukces.

Zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych przedsiębiorstw, w celu sprecyzowania ich długofalowych celów oraz doboru optymalnych kierunków działania.

W ramach podejmowanych zadań, planujemy działania niezbędne do rozwoju firm, pozyskiwania nowych kontrahentów, wykonujemy kampanie marketingowe itp.

Szczegółowej analizie poddajemy aktualny stan przedsiębiorstwa, a w  efekcie wprowadzamy niezbędne modyfikacje w zakresie alokowania zasobów.

Diagnozujemy słabe strony i możliwości firmy, monitorujemy również jego otoczenie (konkurencję i rynek). Doradzamy także w zakresie tworzenia optymalnego zestawu procedur i schematu organizacji.

Całość zaplanowanych działań poddajemy szczegółowej analizie finansowej. Pozwala ona uzyskać odpowiedź nt. opłacalności sugerowanych przedsięwzięć, jak również ich wpływu na ogólną kondycję finansową (w prostszych słowach, odpowiadamy na pytanie czy firmę stać na rozwój).

Na każdym etapie prac dokładamy wszelkich starań, by opracowane materiały stanowiły zestaw praktycznych i użytecznych wskazówek dla klientów, wspomagających podejmowanie decyzji w nawet najbardziej zmiennym otoczeniu rynkowym.

strategie

Nasza oferta:

Strategia przedsiębiorstwa jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w długim terminie. Usługi Prior Consulting Sp. z o.o. w zakresie Doradztwa Strategicznego skierowane są na określenie  efektywnej drogi rozwoju przedsiębiorstw, nakierowanej na wzrost wartości firmy oraz osiągnięcie stawianych jej celów. Pomagamy naszym Klientom w procesie identyfikacji najlepszych możliwości rozwoju, zarówno opracowujemy plany, strategie, jak też je wdrażamy.

Podchodzimy do każdego Klienta indywidualnie, rozwiązania które oferujemy dostosowane są do problemów i wyzwań stojących przed konkretnym przedsiębiorstwem.

Nasz wyspecjalizowany zespół pomoże Państwu:

 • Przeprowadzić audyt organizacyjny;
 • Zdefiniować docelowe segmenty rynku;
 • Określić kluczowe czynniki gwarantujące sukces i mapę ryzyk;
 • Opracować nową ofertę produktów i usług na podstawie analizy potrzeb klientów;
 • Przygotować strategię konkurencji, by skutecznie wykorzystywać przewagi firmy;
 • Określić majątek, kapitał i zasoby ludzkie niezbędne w nowym modelu biznesowym;
 • Wdrożyć nową strategię rozwoju firmy;
 • Zdefiniować misję, wizję i wartości firmy;
 • Zdefiniować dźwignie wzrostu przedsiębiorstwa;
 • Zdefiniować cele strategiczne i skaskadować je do poziomu operacyjnego;
 • Stworzyć analizę SWOT przedsiębiorstwa;
 • Zdefiniować projekty usprawniające na bazie audytu organizacyjnego i analizy SWOT;
 • Stworzyć nowy, bardziej efektywny model biznesowy;
 • Stworzyć strukturę organizacyjną pod nowy model biznesowy;
 • Wybrać narzędzia do pracy w nowej strukturze i w oparciu o nową strategię;
 • Stworzyć projekt zmiany kultury organizacyjnej.