Biznes plany
Zwiększ szanse 
na powodzenie 
Twojego biznesu
i pozyskanie 
finansowania
Zamów biznes plan 
przygotowany 
przez doświadczonych 
ekspertów

oferta

Biznes plany

Nasza firma oferuje Państwu sporządzenie profesjonalnego biznes planu, studium wykonalności lub analizy finansowej na potrzeby dotacji, kredytu lub gdy chodzi o pozyskanie inwestora (np. Anioła Biznesu lub funduszu Venture Capital), a także dla potrzeb wewnętrznych firmy (np. w celu zbadania opłacalności inwestycji).

Biznes Plan (lub Studium Wykonalności) jest dokumentem, który ukazuje sytuację strategiczną firmy oraz ocenę jej działalności w przeszłości. Na podstawie danych historycznych, poprzez analizę rynku, tworzy się prognozę funkcjonowania firmy w przyszłości. Stanowi on projekcję celów firmy oraz sposobów ich osiągania, z uwzględnieniem warunków finansowych, rynkowych, marketingowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych. Tworząc dokument dokładamy wszelkich starań, aby odzwierciedlał od stan zgodny z rzeczywistością oraz realne założenia.

biznes plany

Nasza oferta:

Oferujemy Państwu profesjonalne tworzenie biznes planów na potrzeby:

 • pozyskania kredytu inwestycyjnego,
 • pozyskania inwestora zewnętrznego,
 • pozyskania dotacji unijnej (biznes plan lub studium wykonalności inwestycji),
 • pozyskania dotacji z Urzędu Pracy,
 • własne Klienta, związane z oceną opłacalności projektu inwestycyjnego.


W trakcie tworzenia biznes planu przywiązujemy dużą wagę do kontaktu z Klientem, co gwarantuje pełną satysfakcję z efektów naszej pracy. Na bieżąco wyjaśniamy wątpliwości oraz służymy radą, aby ostatecznie dostarczyć Klientowi profesjonalny biznes plan w formach drukowanej oraz elektronicznej.

Przygotowywany przez nas biznes plan (lub studium wykonalności) standardowo obejmuje m.in.:

 • Opis przedsiębiorstwa i jego działalności;
 • Analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową;
 • Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii;
 • Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych;
 • Plan organizacyjny;
 • Plan techniczny;
 • Plan marketingowy;
 • Plan finansowy wraz z oceną efektywności przedsięwzięcia (inwestycji).

 

Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznes planu (studium wykonalności) zależy od złożoności planowanych inwestycji. Istotny jest również cel sporządzania biznes planu (studium wykonalności), ponieważ instytucje finansujące i poszczególne banki wymagają różnych jego standardów.