Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

Gratulujemy naszym klientom
Program Re_Open UK

Dotacja RE Open UK to dotacje dla firm, które handlowały z Wielką Brytanią.

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanego dalej Zjednoczonym Królestwem) z Unii Europejskiej (zwanej dalej UE) oraz wynikającym z tego faktu negatywnym wpływem na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE, 21 lipca 2020 roku na specjalnym szczycie Rady Europejskiej zostało ogłoszone ustanowienie nowego dedykowanego instrumentu – pobrexitowej rezerwy dostosowawczej o łącznym budżecie 5 mld EUR.

W dniu 6 października 2021 r. zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej MŚP).

W ramach dotacji RE Open UK przedsiębiorcy mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości do 100%. Wsparcie można było otrzymać w formie dotacji do zakupu maszyn, urządzeń, budowę nowych obiektów, udział w targach międzynarodowych i wiele innych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 500 000 € co oznacza, że wartość inwestycji mogła przekraczać 2 300 000 zł netto.

Nasza firma obsłużyła projekty inwestycyjne, dotyczące zakupu nowych linii produkcyjnych oraz rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne, jak również udziału w targach międzynarodowych.

W ramach projektów Nasza firma wykonuje następujące etapy: 

  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • Zarządzanie procesem wdrożenia projektu,
  • Rozliczenie projektu,
  • Przygotowanie wniosków o płatność.

Gratulujemy naszym klientom sukcesu.