Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowację technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej, czyli tzw. dotacji, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.