Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

Kredyt na Innowacje Technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Kredyt na innowację technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej, czyli tzw. dotacji, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Kto może otrzymać dotację?

Premię technologiczną mogą otrzymać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające zdolność kredytową poprzez potwierdzoną ostateczną promesę kredytową (wydaną na etapie wniosku o dofinansowanie).

Na co można otrzymać dotację?

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wypracowanej w ramach prac badawczo-rozwojowych (własnych lub zakupionych) innowacyjnej technologii, pozwalającej na wytworzenie nowych lub udoskonalonych w skali przedsiębiorstwa produktów lub usług.

Rodzaje wydatków w ramach otrzymanej premii technologicznej:

  • Zakup nieruchomości.
  • Budowa lub rozbudowa budynków, budowli lub ich części.
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  • Inwestycje w środki trwałe – maszyny, urządzenia, linie technologiczne.

Od kiedy można składać wnioski?

Planowany termin ogłoszenia konkursu planowany jest w październiku 2022 r. Informacja zostanie ogłoszona poprzez stronę Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronie FENG (Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027).

Ile wynosi poziom dofinansowania?

  • Dla przedsiębiorstw o statusie Mikro i Małe – 70 %.
  • Dla przedsiębiorstw o statusie Średnie – 60 %.

Ile wynosi kwota premii technologicznej?

Brak ograniczenia co do wysokości kwoty. Stanowi spłatę kapitału kredytu technologicznego, którego udzielają banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Prior Consulting posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje. Nasze usługi doradcze koncentrują się na pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i dotyczących badań i rozwoju, a także konsultingu w zakresie rozliczania dotacji z Unii Europejskiej. Doradcy Prior Consulting zapewniają usługi konsultingowe na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Zapraszamy do współpracy!