Krajowy Plan Odbudowy w ramach wsparcia w zakresie przetwarzania

plan odbudowy2

W ramach Krajowego Planu Odbudowy w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury planowany jest nabór wniosów od 17 października do 18 listopada br. Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych. Łącznie w całym okresie wdrażania KPO jedna osoba może otrzymać do 500 000 zł. Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł.