Wsparcie dla firm na cyfryzację

Wsparcie dla firm na cyfryzację. – Pod koniec IV kwartału 2023 r. ARP S.A. uruchomi nowy program grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP. Będzie to bezzwrotne wsparcie udzielane w ramach pomocy de minimis, dotyczące wdrażania rozwiązań zmierzających do cyfryzacji.