Loading...

Pożyczki Jeremie

POŻYCZKA JEREMIE

JEREMIE to nowatorska inicjatywa, która ma na celu poza-dotacyjne wsparcie sektora MŚP ze środków Unii Europejskiej.

JEREMIE powstało w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie w zakresie poprawy dostępu do funduszy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. A jak wiemy niejednokrotnie brak funduszy lub utrudniony dostęp do finansowania firmy stanowi nie lada przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstwa.

JEREMIE to mechanizm polegający na:

 • wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;
 • dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym zdolności kredytowej w bankach;
 • odnawialnym, a nie dotyczącym wsparciu instrumentów finansowych;
 • zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Kto może otrzymać pożyczkę?

 • przedsiębiorca zatrudniający do 250 pracowników;
 • przedsiębiorca mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego;
 • finansowanie nawet dla nowopowstałych działalności gospodarczych;
 • przedsiębiorca posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka;
 • przedsiębiorca mający dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego rozwoju;
 • przedsiębiorca działający we wszystkich branżach.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • cel: każda potrzeba przedsiębiorstwa uzasadniona inwestycyjnie;
 • kwota pożyczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł;
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10-20% wartości przedsięwzięcia (rozliczany przedstawionymi fakturami);
 • oprocentowanie dla firm działających mniej niż jeden rok wynosi od 0% do maksymalnie 11%;
 • zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.