Loading...

Ostatnia mila

SIECI SZEROKOPASMOWE

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Blisko 2 mld euro z funduszy UE na lata 2014-20 mają trafić na realizację programu Polska Cyfrowa. Mają być z niego finansowane m.in. inwestycje w sieci dostępu do Internetu.

Polska Cyfrowa skupi się na trzech działaniach. Pierwszy cel to budowana infrastruktury. Dziś 75 proc. Polaków ma dostęp do Internetu, a 38 proc. – do łączy o szybkości powyżej 30 MB Mb/s. Średnia unijna to odpowiednio 75 i 50 proc. Do 2020 r. dostęp do globalnej sieci ma być możliwy z każdego zakątka Polski.

Firma doradcza Prior Consulting Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego na budowę sieci szerokopasmowych.

Współpraca w tym zakresie obejmuje:

  • doradztwo merytoryczne,
  • oszacowanie szans i możliwości na pozyskanie dofinansowania,
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie,
  • przygotowanie szczegółowego biznes planu, zawierającego:
  • analizę wnioskodawcy,
  • analizę uwarunkowań społeczno-ekonomicznych,
  • analizę SWOT wraz z analizą ryzyka przedsięwzięcia,
  • analizę finansową – wg wymagań dokumentacji konkursowej,
  • uzasadnienie zastosowanej technologii,
  • opracowanie koncepcji technicznej przedsięwzięcia

PONADTO WSPÓŁPRACA Z FIRMA PRIOR CONSULTING OBEJMUJE PROWADZENIE, NADZÓR ORAZ ROZLICZENIE PROJEKTU.

dotacje@ostatnia-mila.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami współpracy: ostatnia-mila.pl