Nabór wniosków: 28 lipiec – 30 wrzesień 2016

Dla: MŚP

Alokacja: 500 mln

 

NA CO?

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu  innowacyjnej technologii, w szczególności na wdrożeniu  wyników prac B+R (własnych lub zakupionych),  prowadzących do wytworzenia nowych lub  udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE

– inwestycje w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne

– budowa, rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej

– zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania

 

KWOTA DOTACJI

Intensywność wsparcia do 70% w tym do 6 mln PLN dotacji

 

Zapraszamy do kontaktu:

 info@priorconsulting.pl

Tel. 94 717 36 48 lub 518 975 511