Znany jest termin organizacji konkursu Go To Brand 2020:

 • ogłoszenie konkursu: 9 stycznia 2020 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 11 lutego 2020 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 11 marca 2020 r.
 • pula: 300 mln złotych
 • konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (poza woj. mazowieckim)

Go to Brand, czyli poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Celem realizacji poddziałania Go to Brand jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne określone w branżowych programach promocji – (12 branżowych programów promocji):

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki
 • Meble
 • Sprzęt medyczny
 • Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych

ILE ?

 • Wartość wydatków nie może przekroczyć 1 mln PLN
 • Poziom dofinansowania: do 85%
 • Wkład własny firmy: 15%

NA CO ?

 • Udział w targach o charakterze międzynarodowym m.in.:wynajęcie i zabudowa stoiska na targach zagranicznych, ubezpieczenie osób, diety, przelot, transport, itp.
 • Udział w misjach gospodarczych
 • Stworzenie materiałów reklamowych tj.: gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki
 • Przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
 • Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Zainteresowane firmy działaniem Go To Brand 2018 prosimy o kontakt: info@priorconsulting.pl lub tel. 518 975 511