DOTACJE NA EKSPORT DLA FIRM

Dotacje unijne związane z rozwojem działalności eksportowej firm

KIEDY ?

 • Ogłoszenie konkursu: 10 stycznia 2017 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 10 lutego 2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 13 marca 2017 r.

 

ILE ?

 • Wartość wydatków nie może przekroczyć 1 mln PLN
 • Poziom dofinansowania: 85%
 • Wkład własny firmy: 15%

 

NA CO ?

 • Wynajęcie i zabudowa stoiska na targach zagranicznych
 • Stworzenie materiałów reklamowych tj.: gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki
 • Przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
 • Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

DLA KOGO ?

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż tj.:

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki
 • Meble
 • Sprzęt medyczny
 • Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych. Ponadto, w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (B+R) albo prowadzą je samodzielnie.

Zainteresowane firmy działaniem Go To Brand prosimy o kontakt: info@priorconsulting.pl