Loading...

GO TO BRAND – EKSPORT 85% – 2018

GO TO BRAND – EKSPORT 85% – 2018

DOTACJE NA EKSPORT DLA FIRM

Dotacje unijne związane z rozwojem działalności eksportowej firm

KIEDY ?

 • Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2018 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 8 maj 2018 r.

ILE ?

 • Wartość wydatków nie może przekroczyć 1 mln PLN
 • Poziom dofinansowania: 85%
 • Wkład własny firmy: 15%

NA CO ?

 • Wynajęcie i zabudowa stoiska na targach zagranicznych
 • Stworzenie materiałów reklamowych tj.: gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki
 • Przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
 • Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

DLA KOGO ?

Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż tj.:

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki
 • Meble
 • Sprzęt medyczny
 • Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych.

Zainteresowane firmy działaniem Go To Brand 2018 prosimy o kontakt: info@priorconsulting.pl