3.3.3 PO IG – Go To Brand

Dotacje unijne związane z rozwojem działalności eksportowej firm (odpowiednik działania Paszport do eksportu).


Nabór wniosków: 24.06.2016 r. – 05.08.2016 r.

Dofinansowanie obejmie udział w 7 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
• Sprzęt medyczny
• Kosmetyki
• IT/ICT
• Jachty i łodzie
• Meble
• Polskie specjalności żywnościowe
• Sektor usług prozdrowotnych

Wydatki kwalifikowane obejmują wynajem powierzchni, budowę i obsługę stoiska wystawienniczego. Środki można będzie przeznaczyć także na delegacje i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w targach i misjach, koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty rejestracyjne, wpis do katalogu targowego, itp.

W związku w wyczerpywaniem przez przedsiębiorstwa limitu de minimis, zaproponowano dwa modele finansowania, tj.
• pomoc de minimis do poziomu 85 proc. wydatków kwalifikowanych,
• wsparcie mieszane: wsparcie z pomocy publicznej oraz pomoc de minimis.

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych. Ponadto, w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (B+R) albo prowadzą je samodzielnie.

Zainteresowane firmy działaniem Go To Brand prosimy o kontakt: info@priorconsulting.pl