Dotacje dla firm z Woj. Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku
 

 
Nowa unijna perspektywa finansowa na lata 20142020 daje nowe możliwości związane z rozwojem firmy oraz podnoszeniem jej konkurencyjności, np:

– prace badawcze i rozwojowe (B+R),

– projekty wdrożeniowe,

– inwestycje w środki trwałe,

– informatyzacja firmy (B2B , B2C,itp.)

– rozwój eksportu (internacjonalizacja)
 
– OZE.
 
Nasza firma realizuje wiele projektów w ramach RPO WM, potwierdzone referencjami. Posiadamy duże doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne w Olsztyńskich instytucjach.
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!!!