Loading...

Dotacje dla firm. Poddziałanie 2.2.1 – Pomorskie

Dotacje dla firm. Poddziałanie 2.2.1 – Pomorskie

W dniu 30.12.2016 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach RPO Woj. Pomorskie na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 – Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Nabór wniosków od 01.02.2017 do 15.03.2017 

Poziom dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55 %
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

 1. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
 2. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 3. redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

 1. budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
 2. unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 3. realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 4. wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Koszty kwalifikowalne w ramach projektu:

 • prace budowlane
 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wszystkie firmy z województwa pomorskiego zapraszamy do kontaktu: info@priorconsulting.pl