1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).

DOTACJE TYLKO DLA FIRM Z POWIATÓW:

  • KOSZALIŃSKI,
  • KOŁOBRZESKI,
  • BIAŁOGARDZKI.

Nabór wniosków: 02.03.2017 r. – 05.05.2017 r.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Koszty kwalifikowane:

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego,

– zakup wartości materialnych i niematerialnych. 

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

− wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie : do 55%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: brak

 

Wszystkie firmy zapraszamy do kontaktu: info@priorconsulting.pl

 

Tel.: 94 717 36 48 lub 518 975 511