26 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w programie „Design dla przedsiębiorców”.

W konkursie wyłonione zostaną projekty, które otrzymają dofinansowanie dotyczące opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego służącego wdrożeniu na rynek innowacji produktowej. Nowy produkt ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie dla firm to 70 milionów złotych. Z tego ok. 12% przypada na podmioty z woj. mazowieckiego, zaś pozostałe 78% – na podmioty z innych regionów.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP poza obszarem tzw. Polski Wschodniej. Dla firm z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego istnieje odrębna propozycja uzyskania dofinansowania.

Dofinansowaniem objęte są następujące koszty (maksymalna wartość 1,5 mln zł):

 1. a) w ramach części doradczej (dofinansowanie 85%):
 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu.
 1. b) w ramach części inwestycyjnej (do 55%):
 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Konkurs zaplanowany jest na okres od dnia 24.11.2020 r. do 28.07.2021 r., w tym:

 • I runda: od 24.11.2020 r. do 28.02.2021 r.;
 • II runda: od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.;
 • III runda: od 01.06.2021 r. do 28.07.2021 r.

Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie, zachęcamy już teraz do tworzenia koncepcji nad produktem oraz do kontaktu.