Działanie 2.3.5 POIR – Rozwiń firmę dzięki dizajnowi!

Nareszcie. PARP ogłosiła konkurs na rozwój designu w polskich przedsiębiorstwach.

Działanie 2.3.5 Design Dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) to ogromna szansa na budowę przewag konkurencyjnych polskich firm w oparciu o wzornictwo.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia działania 2.3.5 Design Dla Przedsiębiorców.

DZIAŁANIE 2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DLA KOGO?
• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium RP z wyłączeniem 5 województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej przeznaczony jest inny konkurs na rozwój design, czyli działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję.

DZIAŁANIE 2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – NA CO?

• Zaprojektowanie nowych produktów (design),
• Maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji nowych produktów.

DZIAŁANIE 2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA?
• 85% na usługi projektowania wzorniczego nowych produktów,
• do 55% na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, know-how, licencje i patenty (każde województwo ma swój poziom dofinansowania zgodny z mapą pomocy regionalnej).

DZIAŁANIE 2.3.5 POIR DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – KIEDY?
• Konkurs trwa do 31 maja 2019
• Konkurs podzielony jest na rundy
• PARP może wcześniej zamknąć konkurs jeśli kwota złożonych wniosków przekroczy kwotę alokacji na konkurs

Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą i chcesz rozwinąć firmę dzięki designowi?

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci zrealizować dotację Design Dla Przedsiębiorców!!!