Loading...

Author: d.sobolewski

Opublikowane: Cze 2 2016

Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach

POIŚ 2014-2020 działanie 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”

Eksport

Opublikowane: Maj 20 2016

DOTACJE NA EKSPORT DLA FIRM

3.3.3 PO IG – Go To Brand Dotacje unijne związane z rozwojem działalności eksportowej firm (odpowiednik działania Paszport do eksportu).

Sieci NGA

Opublikowane: Maj 12 2016

LEADER – dotacje dla firm – PROW 2014-2020

W ramach LEADERA wspierane będą operacje mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych

Opublikowane: Kwi 15 2016

PO IG 3.2.2 – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Dotacja w formie premii technologicznej do 70% wartości inwestycji – maksymalnie 6 mln zł. Nabór już w lipcu 2016.