Loading...

Author: d.sobolewski

Opublikowane: Maj 9 2017

RPO WZ 1.6 – Dotacje dla firm na inwestycje

Dotacje przyznawane będą na projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny zachodniopomorskich przedsiębiorstw. Projekty, które będą ubiegały się o dofinansowanie muszą być ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy na obszarze […]

Opublikowane: Sty 30 2017

RPO WZ 1.8 – DOTACJE DLA FIRM (KOSZALIN, KOŁOBRZEG, BIAŁOGARD)

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).

Opublikowane: Sty 12 2017

GO TO BRAND – EKSPORT 85%

DOTACJE NA EKSPORT DLA FIRM Dotacje unijne związane z rozwojem działalności eksportowej firm

Opublikowane: Sty 2 2017

Dotacje dla firm. Poddziałanie 2.2.1 – Pomorskie

W dniu 30.12.2016 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach RPO Woj. Pomorskie na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 – Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Nabór wniosków od 01.02.2017 do 15.03.2017  […]

Opublikowane: Gru 28 2016

OZE – 2.10 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. W ramach konkursu możliwe będzie […]

Opublikowane: Gru 19 2016

Dotacje z Lokalnych Grup Działania

W ramach LEADERA wspierane będą operacje mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych Na projekty związane z powstawaniem i rozwojem firm na obszarach […]

Opublikowane: Lis 1 2016

DOTACJE NA INNOWACJE – ZACHODNIOPOMORSKIE

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opublikowane: Sie 31 2016

DOTACJE NA PRZEDSZKOLA – ZACHODNIOPOMORSKIE

Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 – Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach […]

Opublikowane: Lip 9 2016

PO IG 3.2.2 – KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nabór wniosków: 28 lipiec – 30 wrzesień 2016

Opublikowane: Cze 30 2016

DOTACJE NA TARGI – 1.15 – Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ DLA FIRM – NAWET 85% DOFINANSOWANIA RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Opublikowane: Cze 24 2016

1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Podlaskie

Nabór dedykowany wyłącznie dla firm produkcyjnych

Opublikowane: Cze 6 2016

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – Lubelskie

Dotacje dla firm z województwa lubelskiego na wdrożenie innowacyjności w działalności.