Loading...

Analizy finansowe

ANALIZY FINANSOWE

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to narzędzie pozwalające ocenić kondycję finansową podmiotu gospodarczego oraz jego szansę na dalszy rozwój w przyszłości. Jest ona wymaganą częścią większości biznes planów oraz studiów wykonalności inwestycji. Ponadto, w dzisiejszych czasach analizy finansowe są skutecznym narzędziem, wspierającym w podejmowaniu decyzji menedżerskich.

NASZA OFERTA

W ramach oferty analiz finansowych przygotowujemy:

  • analizy finansowe przedsiębiorstw,
  • analizy finansowe firm z porównaniem do wyników wybranych przedsiębiorstw konkurencyjnych,

 

Prior Consulting Sp. z o.o. przygotowuje analizy finansowe między innymi na potrzeby:

  • biznes planów,
  • dotacji,
  • inwestycji,
  • własne Klientów.

Oferujemy możliwość przygotowania profesjonalnej analizy finansowej firm, zarówno będącej niezbędną częścią biznes planów, jak i studiów wykonalności inwestycji, a także w formie odrębnej analizy na potrzeby własne naszego Klienta. Każdorazowo zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta lub przyjmujemy formę standardową, w przypadku braku zdefiniowanych przez Zleceniodawcę preferencji.

Analizy finansowe przygotowywane przez naszą firmę stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane. Ofertę dotyczącą analiz finansowych kierujemy zarówno do przedsiębiorstw i samorządów, jak i do firm doradczych potrzebujących merytorycznego wsparcia w tym temacie.