Za nami okres wakacyjny i wszyscy zaczynamy planować kolejne działania związane z rozwojem firmy.
W dniu 30 sierpnia ogłoszono kolejne nabory wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych dla firm.
 

Będą to już ostatnie konkursy o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.Nabór wniosków: 01.10.2019 r. – 02.12.2019 r.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Koszty kwalifikowane:

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego,

– zakup wartości materialnych i niematerialnych.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

− wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie : do 55%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Firma Prior Consulting Sp. z o.o. chciałaby zaoferować Państwu możliwość skorzystania ze swoich usług w ramach przygotowania kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia dofinansowania w związku z w/w konkursem.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą lub chcieli uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: telefoniczny (518 975 511), mailowy (biuro@priorconsulting.pl) lub zapraszamy do naszego biura w Koszalinie na ul. Wojska Polskiego 24-26.

 

Wszelkich informacji odnośnie działalności firmy oraz naszych partnerów i doświadczenia znajdziecie Państwo na stronie www.priorconsulting.pl